RỬA XE

1/ RỬA XE:                                                                                GIÁ

- Đồng giá: xe ga + xe số                                                                        20.000 

- Mô tô nhỏ:                                                                                             30.000

- Mô tô lớn:                                                                                              40.000

Quy trình rửa xe gồm các bước sau:

1/ Lên ben nâng, xịt gầm và toàn bộ thân xe cho sạch đất cát...

2/ Xịt bọt tuyết + vệ sinh xe...

3/ Xả nước cho sạch xà bông, xịt khô công tắc, ổ khóa...

4/ Chùi phấn, lau khô xe...

 

5/ Bảo dưỡng vỏ xe (đen+bóng) bằng dung dịch đặc biệt...

6/ Kiểm tra áp suất vỏ xe + bơm hơi