DỊCH VỤ

BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ VỚI GIÁ CẢ NHƯ SAU

     ĐVT: VNĐ

1/ RỬA XE:

- Đồng giá: xe ga + xe số                                                                      25.000 

- Mô tô nhỏ:                                                                                             35.000

- Mô tô lớn:                                                                                                     50.000

 

2/ THAY NHỚT (Thông dụng hoặc cao cấp)                              Tùy chọn        

3/ SẢN PHẨM PHỤ TRỢ                                                         Tùy chọn

4/ ĐÁNH BÓNG

5/ PHỦ NANO

6/ PHỤC HỒI NHỰA NHÁM BẠC MÀU

6/ VỆ SINH ĐỘNG CƠ

7/ VỆ SINH BUỒNG ĐỐT CHUYÊN NGHIỆP

8/ VỆ SINH NHÔNG SÊN DĨA

9/ VỆ SINH KÉT NƯỚC

10/ VỆ SINH LỌC GIÓ

 

 

-